Kasy Fiskalne 2020 – szczegóły nowych regulacji i urządzeń

Od początku 2020 roku w Polsce mamy nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych. Ze względu na duże zainteresowanie tematem postanowiłem przybliżyć szczegóły najważniejszych zmian wprowadzonych dla kas fiskalnych.

Po pierwsze, każdy podatnik, który posiada kasę fiskalną, musi posiadać e-paragon. Jest to elektroniczna wersja paragonu zawierająca wszystkie informacje odnośnie transakcji, a jej głównym celem jest lepsza identyfikacja handlu oraz zabezpieczenie identyfikatora sprzedawcy. Przy okazji, warto wspomnieć, że każda osoba używająca kasy fiskalnej musi być zarejestrowana na platformie podatkowej Ministerstwa Finansów.

Pozostałe ważne informacje dotyczące regulacji i urządzeń odnośnie kas fiskalnych 2020 to możliwość skutecznego obliczenia stawek podatkowych oraz zapewnienia ich poprawności przy pomocy kasy fiskalnej. Ponadto system musi dostarczać potwierdzenie finansowe dla podatku od sprzedaży oraz jest on ważny po upływie pięciu lat od momentu sprzedaży. Dlatego też, każda osoba używająca tego typu urządzenia powinna mieć pewność, że dane szeroko dostarczone są poprawne i aktualne.

Na koniec, warto wspomnieć tutaj o tym, że 1 lipca 2020 roku obowiązuje dodatkowo RODO dla rejestratorów kasowych, co oznacza, że dokumentacja musi być przechowywana zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

We wszystkich tych zmianach widać zaangażowanie Ministerstwa Finansów w celu usprawnienia całego systemu i lepszej ochrony interesów obu stron – podatników oraz ich klientów. Jak wiemy 2020 jest trudnym rokiem dla przedsiębiorców i pragnę ich serdecznie pocieszyć tym, że wraz z nowym stanem rzeczy nadchodzi także większa prostota ich codziennych procedur i bezpieczeństwo w biznesie.

Rozpoczęcie 2020 roku przyniosło zmiany w wymogach dotyczących kasy fiskalnych. W celu spełnienia obowiązku rejestracji sprzedaży, od 1 stycznia muszą zostać zastosowane wybrane, nowe normy. Poniżej omówiono szczegóły regulacji i nowych urządzeń.

Za niedotrzymanie przez firmy tego obowiązku mogą być narzucane dotkliwe kary finansowe, dlatego pilnie potrzebna jest aktualizacja sprzedawców w sprawie obowiązujących regulacji.

Różne rodzaje kas fiskalnych muszą być zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Finansów (MF). Urządzenia te muszą być również sprawdzone i autorylowane przez urzędników skarbowych, co jest procesem weryfikacji, aby upewnić się, że tworzone są poprawne i odpowiednie mechanizmy.

Oprócz wybranych nowostanowionych norm, kasom fiskalnym głównie nakazano nastepuje: po pierwsze, regularne aktualizacje oprogramowania, po drugie, dodanie fiskalizacji dla towarów lub usług skatalogowanych przez MF i po trzecie, cykliczną wymianę elementów drukujacych – w tym taśm posiadajacymi technologię hologramu ochronnego, które świadczą o legalności transakcji.

Wszystkie powstajace do tej pory kasy fiskalne oraz te produkowane na 2020 rok sa teraz dostepne ze specjalną funkcjonalnościami poprawiajacymi efektywnosc i stabilność dla promowania transparentnosci handlowej – miedzy innymi technologia automatycznego zapisu czy dostepu do archiwum dokumentacji fiskalnej.

Jest to ważne, aby lokalni sprzedawcy byli swiadomi obecnych wymogów systemu podatkowego i abyli przygotowani na konwersje do najnowszej technologii tak szybko jak możliwe. Aktualizacja sprzedawcy na powyzsze cele ewentualnie może cofnac i wstrzymać kary finansowe od MF oraz usunac problemy pracy administracyjnej.

Fiskalizacja w Polsce nabiera tempa – od 2020 roku wejdą nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych. Przedsiębiorcy i klienci powinni się do nich przygotować.

W dniu 12 listopada 2019 roku publikowane było Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wymagań w zakresie ewidencji dokumentującej obrót towarowy i usługowy oraz spełniania obowiązku podatkowego z tytułu tego obrotu, a także rozporządzenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych określającego szczegółowe wymagania w zakresie samej kasy fiskalnej.

W szczególności od 1 stycznia 2020 r. do obowiązków przedsiębiorców będzie należeć:

– Rozpoczynanie danych otrzymanych od organu skarbowego jako unikalny numer identyfikacyjny przed drukiem paragonu (NIP lub PESEL).

– Zamieszczanie numeru identyfikacji firmy w nagłówku paragonu lub na kopii.

– Obsługa mechanizmu odliczeń VAT.

– Wystawianie elektronicznych paragonów za pośrednictwem systemu lub aplikacji mobilnej.

– Podawanie unikalnego identyfikatora rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków biobójczych na paragonach fiskalnych.

Wkrótce Ministerstwo Finansów opublikuje techniczne warunki emisji drukowanych paragonów oraz ewidencji otrzymanych numerów NIP i PESEL na paragonach fiskalnych. Oznacza to, że od tego czasu przedsiębiorcy będą musieli zainwestować w zgodne z prawem urządzenia fiskalne lub dostosować systemy do tych nowych regulacji.

Przed przedsiębiorcami stoi więc dyscyplinarny test – dopilnowanie aktualizowania swojej dokumentacja i kasy fiskalne tak, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującym prawem 2020 roku!