Refundacja za kasę fiskalną online

Kto odzyska część wydatku na kasę fiskalną online?

Refundacja części wydatku na pierwszą kasę fiskalną to jeden z najprzyjemniejszych „przywilejów”, z których mogą skorzystać Polscy podatnicy. Przedsiębiorca może dzięki temu odzyskać nawet do 90% wartości urządzenia rejestrującego, jednak nie więcej niż 700 zł. A w przypadku kas online wspomniana ulga ma nawet zostać zwiększona. Tak przynajmniej wynika z ostatniego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Na czym polega ulga za urządzenie fiskalne?

Instalacja pierwszej kasy fiskalnej w firmie upoważnia przedsiębiorcę do skorzystania z ustawowej ulgi. Niemniej, otrzymanie takiej refundacji jest uzależnione od tego, czy podatnik prawidłowo rozpocznie prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu urządzenia rejestrującego. A to z kolei polega na przejściu przez szereg procedur. Przedsiębiorca musi m.in. zgłosić się do Urzędu Skarbowego z zawiadomieniem o liczbie instalowanych kas oraz miejscach ich wdrożenia. Takie pismo należy złożyć co najmniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia pracy przy użyciu danego urządzenia. Ponadto, później trzeba zlecić fiskalizację kasy oraz, już po przeprowadzeniu tej procedury, ponownie złożyć zawiadomienie do właściwego US (w terminie 7 dni). Na koniec przedsiębiorca otrzyma od Urzędu Skarbowego numer ewidencyjny, który należy umieścić na obudowie zainstalowanego modelu.

Kto może odzyskać do 90% wartości kasy?

W przypadku starania się o ulgę za zakup kasy, szczególnie ważny jest pierwszy etap wdrożenia technologii sprzedaży. To właśnie na podstawie zawiadomienia przedinstalacyjnego Urząd Skarbowy przyznaje później refundację wynoszącą do 90% wartości urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Warto jednak pamiętać o tym, że podatnicy VAT i przedsiębiorcy zwolnieni z tego podatku lub świadczący jedynie usługi zwolnione, mogą się starać o ulgę w inny sposób. Pierwszej grupie przysługuje odliczenie odpowiedniej kwoty w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozpoczęto stosowanie kasy. Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogą wystąpić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego. Jeżeli spełnią oni wszystkie wymogi, US przeleje im ulgę na konto firmowe w banku (w terminie do 25. dni).

Nowa refundacja w systemie online

System kas fiskalnych online ma być wdrażany w Polsce stopniowo. Początkowo tylko część przedsiębiorców zostanie zobligowana do wymiany dotychczasowych technologii sprzedaży i przejścia na stosowanie urządzeń rejestrujących nowego typu. Równocześnie jednak, ustawodawca przewiduje zachęcanie podatników do tego, aby z własnej woli wybierali kasy online. A pomoże w tym m.in. wyższa ulga za zakup i instalację takiego modelu.

Refundacja wynosząca do 90% wartości kasy online, jednak nie więcej niż 1 000 zł, będzie przysługiwała tym przedsiębiorcom, dla których wspomniane urządzenia okażą się pierwszymi technologiami sprzedaży w firmie. Co więcej, z podobnej ulgi skorzystają podatnicy zobligowani do wymiany obecnych modeli (z papierową lub elektroniczną kopią paragonów). Dzięki temu także przedsiębiorcy, w przypadku których zmiany w ustawie VAT wymuszą wcześniejsze przejście na obsługę kas rejestrujących online, zyskają możliwość obniżenia kosztów związanych z taką „modernizacją”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż Captcha *