Kasy fiskalne online - wymogi techniczne

Kasy fiskalne online – w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono wymogi techniczne

Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że branża fiskalna dawno nie czekała na nowe przepisy tak, jak w przypadku Rozporządzenia w sprawie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii definiują bowiem sposób działania urządzeń online. Innymi słowy, bez nowych wymogów technicznych nie była możliwa ani produkcja, ani sprzedaż tych kas.

Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Rozporządzenia w sprawie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, 22 czerwca 2018 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw RP. Nowe regulacje były początkowo przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju, jednak ostatecznie za finalny kształt przepisów odpowiada resort Przedsiębiorczości i Technologii. Co więcej, Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni – licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Dodatkowe kryteria i warunki techniczne, definiujące m.in. sposób działania kas fiskalnych online, zaczną więc obowiązywać na początku lipca 2018 roku.

Produkcja, homologacja i sprzedaż kas online

Nowe kryteria i warunki techniczne były niezbędne przede wszystkim do tego, aby na rynek mogły trafić pierwsze kasy fiskalne online. Teraz producenci technologii sprzedaży, znając już oficjalne wymogi, mogą rozpocząć procesy związane z tworzeniem tych urządzeń. W następnej kolejności będą oni musieli postarać się homologacje modeli nowego typu. W tym przypadku również należy postępować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Zgodnie z przepisami, homologacje będą nadal wydawane przez prezesa Głównego Urzędu Miar (na okres 5 lat). I co najważniejsze – dopiero kasy online, który otrzymają pozytywne decyzje GUM, zostaną dopuszczone do oficjalnej sprzedaży. Wtedy też pojawią się one w ofertach dystrybutorów urządzeń fiskalnych.

Zmiany w ustawie VAT

Rozporządzenie techniczne, przygotowane przez resort Przedsiębiorczości i Technologii, to nie jedyne przepisy fiskalne, które są związane z kasami rejestrującymi online. Wiele kwestii, związanych z nowym systemem, zostanie zdefiniowanych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, dodatkowe zapisy we wspomnianym akcie prawnym mają wejść w życie 1 października 2018 roku. I warto przypomnieć, że ustawa VAT zdefiniuje wtedy m.in. sposób działania Centralnego Repozytorium Kas czy kolejne etapy obowiązkowej wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych (w wybranych branżach i terminach wskazanych przez ustawodawcę).

E-paragony oraz współpraca z terminalami i CRK

Wymogi techniczne dla kas online określiły w szczególności 3 dodatkowe funkcje w takich urządzeniach rejestrujących. Modele nowego typu będą transmitowały dane do CRK, realizowały paragony w formie papierowej i elektronicznej oraz współpracowały z terminalami do kart płatniczych. Ponadto, producenci technologii sprzedaży zyskają możliwość aktualizowania oprogramowania kas online – także tych, które zostaną już wdrożone w polskich firmach. Niewykluczone, że dzięki temu w urządzeniach nowego typu w przyszłości będą się pojawiały dodatkowe funkcjonalności. Pod pewnymi względami ma to przypominać aktualizowanie oprogramowania smartfonów, komputerów czy tabletów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż Captcha *